“Izdelava digitalne zbirke z uporabo aplikacije Minecraft za izobraževanje”

Z uporabo Minecraft Education ustvarjamo, gradimo in se učimo ter pri tem tudi zabavamo.
VIR FOTO

Trajanje projekta: 1/9-2021- 28/2-2023

Koordinatorica projekta: OŠ Žužemberk

Erasmus+: Izdelava digitalne zbirke s pomočjo orodja Minecraft

Tema prijavljenega projekta je IZDELAVA DIGITALNE ZBIRKE S PROGRAMOM MINECRAFT Education (How to create a Digital Collection by means of Minecraft Education). Projekt mobilnosti je bil odobren. Projekt bo potekal od 1. 9. 2021 do 1. 3. 2023. Sodelovali bomo s turško in špansko šolo. S šolama si bomo izmenjavali izkušnje, se srečevali na rednih mesečnih srečanjih preko videokonferenc, v šolskem letu 2022/2023 pa bomo izvedli tudi mobilnost.

Razvijali bomo uporabo digitalnih orodij in ustvarjali digitalne zbirke ter te elemente in uporabo orodij vključevali v poučevanje pri različnih predmetih. Osredotočili se bomo na uporabo programa Minecraft. Našo prakso bomo predstavili našim partnerskim šolam pa tudi širšemu okolju, prakso partnerskih šol in nova znanja, ki jih bomo pridobili, pa bomo prenesli v naš pouk in poučevanje.

Partnerici:

Turčija, Regija Muğla, Kraj Bodrum, Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi

Španija, Regija Andalucía, Kraj Cambil, Ceip Castillo de Alhabar

Projektna srečanja po časovnici:

Turčija,  17. september – 24. september 2022, Bodrum  (vodja projekta, Helena Smrke,  Matevž Kegel)

Slovenija, 2. oktober – 8. oktober 2022, Žužemberk (PEDRO JOSÉ SUTIL MARTOS, ÁLVARO MUÑOZ VICARIA in 8 učencev)

Španija, 22. oktober – 29. oktober 2022, Cambil (Sanja Nose, Irena Prodanić Vasić)

Svetove, ki so jih ustvarili učenci in učitelji z namenom utrjevanja učne snovi smo zbrali v digitalno zbirko in so prosto dostopni.. Svet lahko uvozite v Minecraft Education ter ga delite z učenci. V zbiriki so primeri svetov za utrjevanje pri različnih predmetih za osnovne šole (matematika, slovenšina, angleščina, naravoslovje RS…). Priporočam, da uporabite tudi poslovenjene svetove, ki so zbrani na spletišču Digital School. Prenešeno datoteko morate najprej razširiti, v njej pa najdete svet v obliki .mcworld. Potrebujete internetno povezavo, uporabniški račun AAI in aplikacijo izobraževalne različice igre Minecraft.

Digitalna zbirka svetov:

Moja Slovenija (sprehodi se in raziskuj znane Slovence in znamenitosti Slovenije)

Ploščina, površina in volumen (vstopi v svet matematike in reši naloge)

Pixel Art – SIMETRIJA (vstopi v svet simetrije)

Svet živali (vstopi v svet živali – poimenovanje v tujih jezikih)

Varnost na internetu (svet o varni uporabi interneta) vir: Digital school, https://www.digitalschool.si/navodila-za-namestitev-in-uporabo-mee/

Elektrarna Krško – posnetek (svet zgrajen z namenom predstavitve delovanja jederske elektrarne Krško)

Osnovna šola Žužemberk (primerno za 8.-9. razred, učilnice po predmetih)

Svet naravoslovja (svet o naravoslovju v 4. r)

Galerija slik:

obisk Turške osnovne šole, Bodrumu Billim ve Sanat Merkezi (foto: Matevž Kegel, Helena Smrke)

Učenka Nihan utemelji trditev, da je uporaba aplikacije Minecraft Education primerna za utrjevanje učne snovi.
Učenec iz dvojezične osnovne šole v Španiji, pove kaj jim omogoča delo z Minecraft Education pri pouku.
Učenci so si delili svet in v njem zgradili objekt jederske Elektrarne Krško. Objekt je opremljen z informativnimi tablami, kjer se obiskovalec lahko ustavi in pridobi vse informacije o njenem delovanju. (vodja projekta, Jure Petje)

obisk Španske šole, Ceip Castillo de Alhambra (foto: Sanja Nose, Irena Prodanić Vasić)